1. Развлекателни фигуристи - Поддръжка на глезена - Рейтинг на скованост 15-25

5 продукти

5 продукти


  • Добри ботуши за кънки за отдих за всички възрасти, височина и тегло ..
  • Поддръжка на глезена с рейтинг на твърдост между 15-25
  • Ниво на умение: Основни стъпки, Плъзгане, Спиране, Поглаждане напред, Основни ръбове.